Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Informacje


Wykonanie czynności notarialnych nie jest możliwe bez kilku, podstawowych dokumentów i ważnych informacji. W przypadku osób fizycznych konieczne są takie informacje, jak:


  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • stan cywilny,
  • data ważności paszportu lub dowodu osobistego.
Osoby prawne (np. spółki) zobowiązane są do dostarczenia:

  • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • numeru REGON lub NIP,
  • danych osób reprezentujących osobę prawną.
Warto mieć na uwadze, że każda sprawa ma charakter indywidualny, a wykaz niezbędnych dokumentów do jej przeprowadzenia może się różnić. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z moją Kancelarią. Po zapoznaniu się z charakterem oraz okolicznościami Państwa sytuacji ustalę zakres wymaganych dokumentów oraz termin ich dostarczenia.