Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Akty notarialne


Powiększenie

Akt notarialny to dokument urzędowy, który może sporządzić wyłącznie uprawniona osoba (notariusz) w celu potwierdzenia dokonania czynności prawnej.


Zgodnie z przepisami prawa jego sporządzenie jest niezbędne m.in. w sytuacji: przeniesienia własności nieruchomości, nabycia własności nieruchomości oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Korzystając z moich usług, mogą Państwo liczyć na przygotowanie aktu notarialnego:

  • umowy przedwstępnej - ten rodzaj umowy zawierany jest w sytuacji, gdy tradycyjna umowa kupna-sprzedaży nie może być zawarta w danym momencie. Sporządzając ją w formie aktu notarialnego, mamy pewność, że sprzedający nie będzie mógł sprzedać danej nieruchomości/przedmiotu osobie spoza umowy,
  • darowizny - zgodnie z artykułem 890 Kodeksu Cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno zostać zawarte w formie aktu notarialnego.
Przed sporządzeniem aktu notarialnego wnikliwie analizuję sytuację każdej ze strony, a następnie tworzę akt notarialny – zgodny z aktualnymi przepisami prawa i zawierający wszystkie wymagane informacje.

Dlaczego warto sporządzić akt notarialny?

Decydując się na umowę w formie aktu notarialnego, zabezpieczamy swoje interesy. Zarówno darczyńca, jak i sprzedający nie może zrezygnować z podpisanej umowy, a sama transakcja musi zostać zrealizowana. W razie kontroli lub niewywiązania się z warunków umowy akt notarialny jest wiarygodnym dokumentem dowodowym.

Nie możemy również zapomnieć o tym, że wizyta u notariusza w celu zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej lub darowizny to także doskonała okazja, aby skonsultować wszystkie zapisy i stworzyć umowę zgodną z polskim prawem oraz niezagrażającą interesom żadnej ze stron.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aktów notarialnych, proszę o kontakt.