Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Wypisy


Powiększenie

Wypisy aktów notarialnych


Czynności prawne dokonywane w Kancelarii Notarialnej potwierdzane są poprzez spisanie aktu notarialnego. Dokument ten ma moc prawną, a więc zobowiązuje do przestrzegania zapisów pod rygorem skutków prawnych. Notariusz sporządza akt notarialny w jednym egzemplarzu. Oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w siedzibie Kancelarii przez okres 10 lat, a następnie przekazywany do Sądu Rejonowego – właściwego dla miejsca urzędowania Kancelarii.

Strony czynności notarialnej otrzymują tzw. wypis z aktu notarialnego, który tak samo, jak oryginał, ma moc prawną.

Jako uprawniony, mianowany przez Ministra Sprawiedliwości notariusz sporządzam wypisy aktów notarialnych na życzenie osób prawnych oraz fizycznych. Wypis mogą uzyskać wyłącznie osoby, dla których zastrzeżono takie prawo oraz ich następcy prawni.

Opłata za wydanie wypisu naliczana jest według aktualnie obowiązującej taksy notarialnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt drogą telefoniczną, mailową lub wizytę w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej.