Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Protoko造


Powi瘯szenie

Zgodnie z art.104 ustawy Prawo o Notariacie protoko造 notarialne sporz康zane s w celu stwierdzenia przebiegu/zaistnienia okre郵onych czynno軼i – prawnych lub faktycznych.


W mojej Kancelarii Notarialnej tworz protoko造 notarialne na zlecenie osób fizycznych oraz prawnych, które dotycz:

  • przyj璚ia papierów warto軼iowych, pieni璠zy lub dokumentów na przechowanie,
  • z這瞠nia o鈍iadczenia,
  • stawiennictwa/niestawiennictwa stron,
  • zgromadze wspólników spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i,
  • walnych zgromadze spó趾i akcyjnej,
  • zebra wspólnoty mieszkaniowej,
  • dziedziczenia,
  • otwarcia testamentu,
  • innych zdarze prawnych lub faktycznych.
Rodzaje protokoów notarialnych

Jednym z rodzajów protokoów jest protokó stawiennictwa/niestawiennictwa stron. Najcz窷ciej sporz康za si go w sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla si od dokonania zobowi您ania wynikaj帷ego z zawartej umowy przedwst瘼nej. Kolejnym jest protokó przebiegu zdarzenia/czynno軼i, który potwierdza przebieg pewnych czynno軼i i zdarze wywo逝j帷ych skutki prawne.

Wyró積iamy równie protokó potwierdzaj帷y istnienie rzeczy, którego celem jest potwierdzenie istnienia wskazanej rzeczy. W tym celu notariusz, jako naoczny 鈍iadek, potwierdza, 瞠 dana rzecz znajduje si w okre郵onym miejscu, czasie i stanie.

Niezale積ie od tego, czy obowi您ek spisania protoko逝 notarialnego wynika z przepisów prawa (umowy, statutu, regulaminu), czy te ma by sporz康zony na indywidualne 篡czenie strony, zajm si jego przygotowaniem. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosz o kontakt.