Logo
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 13/4
tel.: 601 894 501, 33 811 95 40
 

Zakres


Powiększenie

Usługi notarialne


Od 1998 roku kompleksowo obsługuję Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucje państwowe, udzielając specjalistycznej, merytorycznej pomocy notarialnej. Głównym obszarem mojej działalności jest sporządzanie:

Jako pełnoprawny notariusz udzielam również porad prawnych oraz przyjmuję na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe moich Klientów.

Dbam o zrozumiałość i przejrzystość sporządzanych dokumentów, jednocześnie czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów każdej strony biorącej udział w dokonywanej czynności.

Kodeks etyki zawodowej notariusza


Notariusz jako osoba zaufania publicznego mianowana przez Ministra Sprawiedliwości, zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad etyki zawodowej. Wśród obowiązków notariusza wyróżniamy:

  • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
  • kierowanie się zasadami: uczciwości, rzetelności, niezależności, bezstronności i zachowania tajemnicy zawodowej,
  • dbanie o powagę, honor i godność zawodu,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez udział w seminariach i szkoleniach,
  • dokonywanie czynności prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.